مهر خبر می دهد

نامه ۱۰۰ كارشناس اقتصادی به لاریجانی درباره مالیات خانه های لوكس

نامه ۱۰۰ كارشناس اقتصادی به لاریجانی درباره مالیات خانه های لوكس

لوازم فلزی: 100 اقتصاددان در نامه ای به رئیس مجلس خواستار تسری مالیات خانه های لوكس از واحدهای بالای 10 به واحدهای بالای 5 میلیارد و خودرو های لوكس از 1 میلیارد به 300 میلیون تومان شدند.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، به دنبال مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق مجلس در خصوص ستاندن مالیات از خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو های بالای ۱ میلیارد تومان، ۱۰۰ اقتصاددان دست به قلم شده و علاوه بر ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی كه خواهان تصویب طرح ستاندن مالیات از خانه های لوكس بالای ۵ میلیارد تومان و خودرو های بالای ۳۰۰ میلیون تومان در صحن مجلس شدند، طرح ویژه ای نیز در این خصوص همراه با ضرایب مالیاتی آن به لاریجانی ارائه كردند.
متن نامه این ۱۰۰ كارشناس اقتصادی به رئیس مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همان گونه كه مستحضرید، بودجه سال ۱۳۹۹ با كسری بودجه قابل توجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همان گونه كه اشراف كامل دارید، كسری بودجه به منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتاً) از این اقشار است كه آثار مخرب آن بر فاكتورهای اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است، در چنین شرایطی مسلماً می بایست ضمن كوشش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، مبادرت به تعریف پایه های جدید مالیاتی نمود، پایه هایی كه وضع آنها، نه تنها تناقضی با سیاست های اقتصادی و اجتماعی كشور نداشته باشند بلكه در جهت تقویت این سیاست ها همچون كاهش شكاف ثروتی، پشتیبانی از اشتغال و تولید و… باشد، بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروت های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیشتر از سیصد میلیون تومان (یعنی معافیت بیشتر از ۹۰ درصد صاحبان اتومبیل در كشور) و املاك مسكونی با ارزش بیشتر از پنج میلیارد تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) بر طبق اصول كارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم كمیسیون اقتصاد گردید.
متأسفانه كمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط كشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیات، یعنی اصل طبقه بندی (به گونه ای كه عناصر هر طبقه می بایست بیشترین تجانس و هم خوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی پرداخت (تعیین میزان مالیات مؤدیان هر طبقه برمبنای توانایی پرداخت آنها)، بگونه ای طرح اولیه را تغییر دادند كه عملاً تمام اهداف طرح را از میان برداشتند، نتیجه این تغییرات بعنوان مثال آن است كه اتومبیل ها به ارزش بیست میلیون تومان تا یك میلیارد تومان، با وجود وجود هر گونه تجانس و هم خوانی، در یك طبقه قرار گرفته و معاف گردیده اند.
املاك از یك ملك روستایی تا یك ملك ۱۰ میلیارد تومانی، دارای خاصیت های مشابه تشخیص داده شده و در یك طبقه قرار گرفته اند! در ارتباط با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز، مصوبه كمیسیون تلفیق بدین مدلول است كه مالك یك ملك مسكونی ۱۵ میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان مالیات را دارد و یا صاحب یك اتومبیل ۱.۵ میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در كنار سیستم محاسبه مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یكی از لطمه پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق بگیران، قرار دهیم چهره كریه عدم رعایت عدالت مالیاتی را به خوبی خواهیم دید.
لذا امضاءكنندگان این نامه شامل یكصد نفر از اساتید، صاحب نظران و كارشناسان علوم اقتصادی و مالی و مالیاتی از جناب عالی تقاضا داریم تصویب طرح اولیه (به پیوست تقدیم می شود) كه برمبنای اصول كارشناسی طراحی گردیده است را در صحن مجلس محترم مورد حمایت قرار دهید.
رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
دفتر ریاست محترم جمهوری جهت استحضار

طرح پیشنهادی:
لایحه مواد پیشنهادی مالیات بر دارایی های غیرمولد خاص (لوكس)
ماده: املاك مسكونی (اعم از عرصه و اعیان) با ارزش (جمعاً یا منفرداً) روز بیشتر از پنجاه میلیارد ریال و بیشتر در هر سال به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی خاص (لوكس) است.
از مبلغ ۵۰ میلیارد و یك ریال تا ۷۰ میلیارد ریال یك در هزار
از مبلغ ۷۰ میلیارد و یك ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال دو در هزار
از مبلغ ۱۵۰ میلیارد و یك ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال سه در هزار
از مبلغ ۲۵۰ میلیارد و یك ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار
از مبلغ ۴۰۰ میلیارد و یك ریال به بالا پنج در هزار
تبصره: منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاك مسكونی برمبنای معادل ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است، كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای اجرا در سال اول و از سال های بعد تا اختتام بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد آن تعیین و اعلام خواهد شد، همین طور بمنظور جلوگیری از تسرّی این مالیات به هشت دهك اول جامعه، ارقام جدول فوق در هر سال بر طبق نرخ تورم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می شود.
چنانچه ارزش روز هر یك از املاك كمتر از ارزش معاملاتی املاك تعیین شده به شرح مزبور باشد، در این صورت ارزش روز املاك مذكور بر طبق ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری ملاك برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره: مالكین موضوع این ماده كه دارای كلیه شرایط زیر هستند می توانند با درخواست خود تنها a% (۱۰ یا ۲۰%) از مالیات را بپردازند و باقی مانده مالیات بعلاوه رشد سالیانه معادل شاخص افزایش قیمت املاك در شهر مربوطه را در هنگام انتقال ملك (قهری و یا ارادی) پرداخت نماید.
حقوق بگیران ثابت كه درآمد دیگری ندارند.
مالكینی كه فاقد ملك مسكونی دیگر می باشند.
مالكینی كه همسر با اولاد زیر ۱۸ سال آنها فاقد ملك مسكونی می باشد.
تبصره: حكم این ماده نسبت به املاك مسكونی كه به سبب اسناد رسمی متعلق به دولت باشد جاری نخواهد بود.
ماده: مالك یا مالكین املاك مسكونی مشمول موضوع این ماده مكلفند، حداكثر ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت املاك خود در سامانه ای كه توسط سازمان بدین منظور طراحی و پیاده سازی می شود، اقدام نمایند.
املاك مسكونی مشمول كه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مالكیت آن تغییر می كند و یا پس از اجرای این قانون راه اندازی می گردد، مالك یا مالكین جدید مكلفند ظرف سه ماه از تاریخ تغییر مالكیت و برای املاك مسكونی راه اندازی شده از تاریخ نصب كنتور برق حسب مورد نسبت به ثبت و یا تغییر مالكیت در سامانه سازمان امور مالیاتی كشور اقدام نمایند.
ماده: مالك یا مالكینی كه درانتها سال شمسی مالك املاك مسكونی مشمول موضوع این قانون می باشند، مكلفند حداكثر ظرف دو ماه پس از اختتام سال مالیات متعلق را به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می نماید، پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، سبب جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به ازای هر ماه و حداكثر به میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.
تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانك اطلاعات املاك كشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آنرا ایجاد نماید.
ماده: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداری ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند كه امكان دسترسی برخط به بانك اطلاعاتی املاك در اختیار را برای سازمان امور مالیاتی كشور فراهم نمایند.
تبصره: كلیه اشخاص و مراجعی (به تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور) كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذكور می باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان عرضه كنند. متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل مالیات دارایی های مشمول می باشد.
تبصره: ثبت نقل و انتقالات دارایی های منقول كه به سبب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده است، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع می باشد. متخلف از حكم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
ماده: انواع خودرو های سواری و وانت دوكابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش (جمعاً یا منفرداً) بیشتر از سه میلیارد ریال برمبنای ارزش روز خودرو به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی است.
از مبلغ سه میلیارد و یك ریال تا پنج میلیارد ریال یك درصد
از مبلغ پنج میلیارد و یك ریال تا هشت میلیارد ریال دو درصد
از مبلغ هشت میلیارد و یك ریال تا دوازده میلیارد ریال سه درصد
از مبلغ دوازده میلیارد و یك ریال تا پانزده میلیارد ریال چهار درصد
از مبلغ پانزده میلیارد و یك ریال به بالا پنج درصد
تبصره: مآخذ مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو درانتها سال قبل است، كه توسط سازمان مالیاتی كشور تا اختتام اردیبهشت ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود. مآخذ مزبور برای انواع خودرو كه جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله بعد از تولید یا واردات توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. بمنظور جلوگیری از تسرّی این مالیات جهت استفاده كنندگان از اتومبیل های غیرلوكس ارقام این جدول متناسب با رشد تورم هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می گردد.
ماده: مالك یا مالكین خودرو مشمول موضوع این ماده مكلفند حداكثر ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت خودروی خود در سامانه ای كه توسط سازمان بدین منظور طراحی و پیاده سازی می شود، اقدام نمایند.
خودروهای مشمول كه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مالكیت آن تغییر می كند و یا پس از اجرای این قانون تولید یا وارد می شود، مالك یا مالكین آنها مكلفند ظرف سه ماه از تاریخ خرید (صورت حساب فروشنده برای خودروی جدید و تغییر مالكیت برای خودرو های قدیمی) نسبت به ثبت و یا تغییر مالكیت در سامانه سازمان امور مالیاتی كشور اقدام نمایند.
تبصره: مالكین موضوع این ماده كه دارای كلیه شرایط زیر هستند می توانند با درخواست خود تنها a% (۱۰ یا ۲۰%) از مالیات را بپردازند و باقی مانده مالیات بعلاوه رشد سالیانه معادل شاخص افزایش قیمت اتومبیل را در هنگام انتقال اتومبیل (قهری و یا ارادی) پرداخت نمایند.
۱ حقوق بگیران ثابت كه درآمد دیگری ندارند.
۲ مالكینی كه فاقد اتومبیل دیگر می باشند.
۳ مالكینی كه همسر یا اولاد زیر ۱۸ سال آنها فاقد اتومبیل می باشد.
تبصره: مالك یا مالكینی كه درانتها سال شمسی مالك خودروی مشمول موضوع این قانون می باشد می باشند مكلف است مكلفند حداكثر ظرف دو ماه پس از اختتام سال مالیات متعلق بر دارایی خودرا به ترتیبی كه سازمان مالیاتی كشور اعلام می نماید، پرداخت نماید نمایند.
عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، سبب جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر می شود.
تبصره: پرداخت مالیات موضوع این ماده پیش از سررسید پرداخت مالیات، سبب برخورداری از بخشودگی به میزان دو درصد به ازای هر ماه و حداكثر به میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.
تبصره: ثبت سند وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاك توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به پرداخت مالیات مربوط به خودروی مورد معامله و سایر خودرو های مشمول مالیات این ماده متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می باشد.
تبصره: دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مكلف اند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاك خودرو كه مالیات بر دارایی این ماده پرداخت نشده است، خودداری نمایند.


منبع:

1398/11/08
08:57:11
5.0 / 5
4161
تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی