مدیركل نظارت سازمان حمایت:

فروشگاه های زنجیره ای را باید برای در نظر گرفتن تخفیف تشویق كرد

فروشگاه های زنجیره ای را باید برای در نظر گرفتن تخفیف تشویق كرد

به گزارش لوازم فلزی مدیركل نظارت بر شبكه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اظهار داشت: فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق كرد.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، دکتر اکبر تقوی شوازی، مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت در برنامه رادیویی "دوباره صبح" رادیو اقتصاد تخفیف را یک خدمت پسندیده عنوان نمود و اظهار داشت: فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ عرضه تخفیف، تشویق کرد.
دکتر تقوی شوازی که برای گفتگو درمورد شائبه های مطرح شده درمورد تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه های زنجیره ای در مورد نرخ گذاری کالاهای عرضه شده به مشتریان در این برنامه رادیویی به صورت تلفنی حاضر شده بود اظهار داشت: این مورد یکی از مباحثی است که از جانب مراجع ذی ربط دنبال می شود؛ اما پیش از تحلیل این مورد باید درمورد مبحث تخفیف مباحثی را بیان کرد.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت با اعلان اینکه یک عمل خوب همچون تخفیف را نباید بد تفسیر کرد اضافه کرد: معنای لغوی تخفیف یعنی کم کردن قیمت؛ به این صورت که از مقداری که یک فرد به صورت قانونی امکان دریافت دارد، بخشی را تحت عنوان تخفیف کم کند. بنا بر این اینکه فروشگاه های زنجیره ای نسبت به قیمتی که بر روی کالا درج شده است و برپایه قانون استحقاق دریافت آنرا دارند درصدی را تخفیف می دهند، خدمت پسندیده ای است که شایسته تشویق است.
وی ضمن اشاره به اهمیت تخفیف ادامه داد اهمیت تخفیف تا جایی است که حتی در احکام قضائی هم تخفیف در مجازات وجود دارد اما اینکه تخفیف از کجا می آید و درست است یا غلط جای بررسی دارد.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تکیه بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای امروز یک نیاز است بر ۷۰ سال فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور اشاره نمود و اضافه کرد: فروشگاه های زنجیره ای در جهان، یک صنعت بشمار می روند و بعنوان یکی از حلقه های نظام توزیع و پخش نمی توان آنها را نادیده گرفت.
دکتر تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فرروشگاه های زنجیره ای که سبب و مبنای تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای می شوند یکی از خصوصیت های فروشگاه های زنجیره ای را تخصص گرایی عنوان نمود و اضافه کرد: بکارگیری افراد متخصص در زمینه خرید، فروش، بازاریابی و امور مالی، افزایش کارایی و بهره وری و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می آورد.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت امکان خرید متمرکز و یکپارچه محصولات را یکی دیگر از خصوصیت های فروشگاه های زنجیره ای عنوان نمود که بر مبحث سود تاثیر گذارند.
وی کم کردن و کم بودن فاصله تأمین تا توزیع را یکی دیگری از شاخص های مهم در قیمت کالاها و توان عرضه تخفیف برشمرد و اضافه کرد: فروشگاه زنجیره ای به واسطه برخورداری از خصوصیت ها و شرایطی می تواند مستقیماً از منبع کالا دریافت کرده و سایر حلقه های توزیع را حذف کند. در شبکه و نظام توزیع تأمین کننده، تولیدکننده، شرکتهای پخش، عمده فروشی و خرده فروشی هستند که برای هر کدام از این حلقه ها قانونا درصدی از فروش متصور است و این کم کردن فاصله تأمین تا توزیع به معنای کاهش هزینه عملیات است.
تقوی شوازی در مورد علت تمایل تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برای حضور در فروشگاه های زنجیره ای اظهار داشت: هم اکنون در کشور بالغ بر سه میلیون و نیم واحد صنفی داریم که بالغ بر یک میلیون از آن در نظام توزیع فعالیت دارند و مزایایی مختلف فروشگاه های زنجیره ای آنان را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره ای می کند.
وی فروش عمده و انبوه و ارتباط با یک سیستم متمرکز برای فروش را یکی از مزایای دیگر فروشگاه های زنجیره ای عنوان نمود و اظهار داشت: کم بودن هزینه های فروش، انبار داری، پیشگیری از خواب سرمایه، تضمین فروش و امکان برنامه ریزی برای تولید، دریافت به موقع وجه، انتقال نظریات از مشتریان به واحدهای تولیدی در نهایت تولید و فروش بیشتری واحدها را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره ای می کند.
تقوی کاهش چشم گیر هزینه های سرسام آور تبلیغات برای برندها کم نام و نشان را علت به صرفه بودن حضور در فروشگاه های زنجیره ای شمرد.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اعلان اینکه موارد گفته شده از عوامل تاثیر گذار در مبحث تخفیفات هستند، اظهار داشت: هر دو طرف با کاهش حاشیه سودی که قانون برای آنان متصور شده مبادرت به عرضه با تخفیف می کنند که در حقیقت این موارد مبنای تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای است که اقدام مثبتی شمرده می شود.
وی با اعلان اینکه فروشگاه های زنجیره ای را برای این خدمت باید تشویق کرد اظهار داشت: با عنایت به مسائلی که در کشور وجود دارد، طی این سالهای اخیر فروشگاه های زنجیره ای متعهد شدند تا جایی که امکان پذیر باشد انواع کالاها را با درصد تخفیف به مشتریان عرضه کنند که مردم بتواننداز قیمت های پایین کالاها بهره مند بشوند.
تقوی در پاسخ به این سؤال که این تخفیفات آیا از یک نظام و مجوز قانونی برخوردار می باشند، اظهار داشت: تخفیفات در اختیار خود فروشگاه های زنجیره ای است.
وی درمورد نظارت بر تخفیفات هم اظهار داشت: هیچ مخالفتی با تخفیف بیشتر نیست و برای کسی که می خواهد کالای خویش را ارزان تر به بازار عرضه نماید با نظارت بر کیفیت و کمیت توسط سازمانهای ذی ربط مخالفتی نداریم.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش دیگری که آیا بقالی ها هم می توانند تخفیف داشته باشند، عنوان کرد: بله اگر آنها تمایل داشته باشند با کاهش حاشیه سود خود می توانند محصولات را با تخفیف عرضه کنند که البته کالاها را با همان قیمت مصرف کننده عرضه می کنند که اگر بیشتر شود گران فروشی است و اگر پایین تر بدهد تخفیف است که کار زیبنده ای است و ما هم آنرا سفارش و تشویق می نماییم.
وی درمورد فروش الزامی عنوان کرد: با استناد به ماده ۶۴ قانون نظام صنفی این تخلف محرز است و نباید وجود داشته باشد. مردم می تواند از راه ۱۲۴ در سرتاسر کشور تخلفات تعزیراتی مثل گرانفروشی، کم فروشی را به سازمان های صمت انتقال دهند که حتما بررسی می شود.
تقوی در مورد تبلیغاتی مانند اینکه "یکی بخرو دوتا ببر" به چه صورت است، اظهار داشت: اگر قیمت رعایت بشود هیچ اشکالی ندارد. فرض کنید تولید کننده تمایل دارد امروز به مناسبتی کالای خویش را مجانی در اختیار مردم و یا یک فروشگاه قرار دهد که این هیچ منعی ندارد. یا فروشگاه ی و تولیدکننده ای برای کسب سهم بیشتر از بازار کالا را برای یک یا دو ماه با بیست درصد تخفیف می دهد، که این هم منعی وجود ندارد.
وی با رد شائبه های مطرح شده درمورد قیمت گذاری های سفارشی اظهار داشت: اصلاً و هیچ قیمت سفارشی نمی تواند از جانب فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای تولیدکننده تحمیل شود.
تقوی با اعلان اینکه چه کسی این شائبه های بی مورد را بوجود آورده تصریح کرد: تنها ده درصد سهم فروش کالا در اختیار فروشگاه زنجیره ای است و نود درصد در اختیار فروشگاه های سنتی و مغازه هاست. یک واحد تولیدی که سیستمی کار می کند و خط تولید دارد و باید صدرصد را پوشش دهد نظام دو نرخی را نمی تواند برقرار کند. اگر بر فرض محال این کار را انجام دهد که خلاف است و با آن برخورد قانونی می شود از آن طرف در رقابت می ماند. همچین چیزی متصور نیست.
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درمورد نحوه قیمت گذاری کالاها عنوان کرد: بجز کالاهای اساسی که قیمت مصوب دارد و توسط دولت تعیین می شود، نرخ گذاری بقیه کالاهای تولیدی در اختیار خودشان است که حسب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت ملزم هستند قیمت را درج کنند. اگر گزارشی در خصوص قیمت نامتعارف برسد سازمان حمایت بررسی می کند که برپایه قیمت تمام شده قیمت درج شود.


منبع:

1399/08/28
21:12:35
5.0 / 5
1025
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , چین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی