دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ گردید

دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ گردید

لوازم فلزی: دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از طرف وزارت صمت به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، دستورالعمل جدید تنظیم بازار در مورد محصولات پتروشیمی از طرف وزارت صمت به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه که امروز یکم دی ماه صادر شده، آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۶۰ / ۱۱۲۵۸۶ مورخ ۱.۵.۹۷ موضوع دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و با توجه به طرح و بررسی دستورالعمل مذکور در یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۶۰ / ۱۴۹۶۰۲ مورخ ۱۹.۶.۹۹) دستورالعمل مذکور در جلسه ارائه و بعد از استماع نقطه نظرات اعضا کارگروه تنظیم بازار، تصمیم زیر اتخاذ گردید.
«کلیات دستورالعمل مذکور تصویب و مقرر گردید، در جلسه ای با مسئولیت دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و دستورالعمل مذکور نهایی و با ابلاغ دبیر کارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود.» در همین راستا طی نامه شماره ۶۰ / ۱۵۱۹۷۴ مورخ ۲۳.۶.۹۹ پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال و بعد از دریافت و بررسی نظرات در جلسات گوناگون کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و کمیته تخصصی پتروشیمی، دستورالعمل مذکور در چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور نهایی گردید. محورهای راهبردی دستورالعمل مذکور شامل موارد زیر است:
۱) دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور (با تاکید بر قانون برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)
۲) تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
۳) مدیریت یکپارچه در حلقه های زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی
۴) تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیررقابتی در بازار
۵) کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی، حمایت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی
۶) مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و اتکا به مکانیسم بازار در بستر شفاف بورس های کالایی
۷) ایجاد شفافیت در معاملات، نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالایی
(برای مشاهده دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به اینجا مراجعه کنید.)
جزئیات دستورالعمل
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، ماده های این دستورالعمل شامل تعاریف و مفاهیم، کمیته تخصصی پتروشیمی، فروش مستقیم محصولات پتروشیمی ماده، خوراک مجتمع های پتروشیمی، قیمت محصولات پتروشیمی، مدیریت عرضه محصولات پتروشیمی، مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، نظارت بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی ماده و واردات و صادرات محصولات پتروشیمی می شود که یکی از مهم ترین بندهای این دستورالعمل مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی می شود.
بر این اساس، طبق ماده ۵ دستورالعمل قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس های کالایی به این صورت خواهد بود:
قیمت های پایه کلیه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس های کالایی در هر گروه کالایی، بر اساس فرمول زیر محاسبه و مبنای رقابت بوده و به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی، اعلام می گردد.
قیمت پایه =۹۵٪ x قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی به میانگین ماهانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی اعلامی از طرف بانک مرکزی (در سامانه sanarate)
تبصره ۱- شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در موارد خاص و باهدف تامین گریدهای مورد نیاز و ایجاد ثبات در بازار تا ۵ درصد (+-) مجاز به ایجاد نوسان در قیمت های پایه محاسبه شده است. موارد استفاده از اختیار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد، می بایست با تایید کمیته صورت گیرد.
تبصره ۲- قیمت پایه محاسبه شده برمبنای قیمت های صادراتی شرکت های پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل اصلاح و بازبینی است.
تبصره ۳- در صورت عدم درج قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی، قیمت پایه، بعد از کسر هزینه حمل از CFR / FOB بازارهای هدف مندرج در نشریات، به دست می آید.
تبصره ۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صورت لزوم موظف است نسبت به ارائه توضیحات و مستندات لازم درباب منابع و مراجع استخراج قیمت های پایه محصولات پتروشیمی به کمیته اقدام نماید.
تبصره ۵- شرکت هایی که قیمت تمام شده محصولات آنها بالاتر از نرخ جهانی (مورد محاسبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی) است، مکلفند بهای تمام شده بر طبق ضوابط عمومی قیمت گذاری کالاهای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و احتساب سود حداکثر ۱۰ درصد جهت اجرا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و همزمان مدارک و مستندات مورد نیاز را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت اظهار نظر ارسال کنند. در صورت بالاتر بودن قیمت پایه، نسبت به بهای محاسباتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، برای تشکیل پرونده تخلف، اقدام خواهد شد.
تبصره ۶- برای گریدهایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت پایه آنها را با دلیلهای مورد تایید کمیته اعلام نمی کند، قیمت پایه به صورت توافقی با خریدار، توسط فروشنده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و بعد از تایید این شرکت، به بورس های کالایی اعلام می گردد.
تبصره ۷- بمنظور تامین نیاز بازار، درخواست عرضه مستمر برای محصولات پتروشیمی و گریدهایی که امکان تولید مستمر ندارند توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کمیته پیشنهاد می گردد و در صورت تصویب کمیته، برای عرضه مستمر این محصولات گریدها از انبارهای داخلی، هزینه حمل از شرکت پتروشیمی، هزینه انبارداری و خواب سرمایه (با مبدأ محاسبه از تاریخ ورود محصول به انبار و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قابل افزودن به قیمت پایه زمان ورود به انبار است.
تبصره ۸- در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی دارای خوراک وارداتی (دارای کمبود)، ضریب مشخصی برمبنای نسبت سهم وارداتی خوراک و درصد مصرفی خوراک مورد نظر اعمال خواهد شد. این ضریب در سقف مجاز افزایش قیمت (تبصره ۱) توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. گزارش انجام واردات و تناژ آن (با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کمیته ارائه می شود.
همچنین برای قیمت فروش مستقیم محصولات پتروشیمی آمده است:
قیمت گذاری محصولات پتروشیمی موضوع بندهای (الف) تا (ز) ماده ۳ این دستورالعمل به ترتیب زیر لحاظ می گردد.
۱) کالاهای مشمول بند (الف) ماده ۳ در صورت وجود مصوبه شورای رقابت مشمول دستورالعمل های آن شورا است و در غیر آن مطابق با قرارداد بلندمدت فیمابین خریداران و عرضه کنندگان خواهد بود.
۲) درباب بندهای (ب) و (ج) همین طور محصولات جدید پتروشیمی موضوع بند (ه) قیمت، به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می گردد.
۳) محصولات مشمول بند (د) برمبنای قیمت تصویبی، با نرخ رسمی مراجع قانونی ذیصلاح است.
۴) محصولات شرکتهای جدیدالتاسیس در خارج از بورس های کالایی (موضوع قسمت دوم بند (ه) همین طور بندهای (ز) و (و) برمبنای آخرین نرخ معامله شده محصول در بورس های کالایی است.


منبع:

1399/10/02
17:31:46
5.0 / 5
840
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی