گزارش لوازم فلزی؛

تله كاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم

تله كاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم

لوازم فلزی: کاهش تصنعی نرخ ارز تله ای است که اگر بر خلاف شاخصهای اقتصادی شکل گیرد، می تواند تبعات بدی برای مردم و کشور در پی داشته باشد.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، روند الاکلنگی قیمت ارز در بازار شروع شده است؛ دولت از یک سو وزنه سنگین خودرا به یک طرف الاکلنگ وصل کرده و آنرا به سمت پایین می کشد و از طرف دیگر، عوامل اقتصادی و برخی بازیگران در بازار، تلاش دارند تا سوی دیگر الاکلنگ نرخ ارز را بالا ببرند؛ غافل از این که روزی فنر فشرده شده در میانه راه باز خواهد شد و پرتابی شدید برای نرخ ارز رقم خواهد خورد؛ این حال و روزی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده و کارنامه شکست هایش هر بار سنگین تر بوده است.
تله کاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم
واقعیت آنست که به سبب برخی هیجانات دولتی و تلاش آنها برای پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز، بارها فنر فشرده ارز در بازار رها شده و شرایط نامناسبی را برای اقتصاد ایران رقم زده است؛ هم تولید را متوقف کرده است و هم تجارت را با چالش درگیر؛ اما باز هم دولت ها با عطش کاهش تصنعی نرخ ارز می خواهند خودرا عزیز کرده و بگویند که تدابیر مناسبی برای اقتصاد به کار گرفته اند؛ غافل از این که تله نگه داشتن تصنعی نرخ، دامن آنها را به زودی خواهد گرفت.
کاهش تصنعی نرخ ارز تله ای است که اگر بر خلاف شاخصهای اقتصادی شکل بگیرد می تواند تبعات بدی برای مردم و کشور در پی داشته باشد.
ظرف هفته های گذشته آنچه که در بازار ارز مشهود است، سیر نزولی نرخ ارز با شیب فزاینده و بدون توجه به عوامل بنیادین اقتصاد ایران است؛ بااینکه قسمتی از آن بطور قطع به هیجانات و خوش بینی هیجانی به مذاکرات وین برمی گردد؛ اما بطور قطع اثر اتفاقی که هنوز چشم انداز مشخصی ندارد، اینگونه نمی تواند در بازار بجای بماند؛ بااینکه شاید بهانه ای برای شروع یک حرکت خطرناک از طرف دولت و بانک مرکزی در دستکاری نرخ در بازار باشد.
سناریوی بدبینانه بازار ارز و بازی خطرناک برای پیش خور منابع ارزی بلوکه شده
در این میان، سناریوی بدبینانه آنست که دولت به بهانه مذاکرات وین، بخواهد نرخ ارز را کاهش داده و منابع موجود بانک مرکزی را با سودای این که در آینده سایر منابع ارزی بلوکه شده آزاد می شود، وارد بازار کرده و نرخ را بصورت مصنوعی پایین نگاه دارد؛ چونکه تصورش این است که با به ثمر نشستن مذاکرات وین، بخش دیگری از این منابع آزاد شده و شاید هم همچون دوران اوباما، ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده در آمریکا آزاد گردد؛ غافل از این که ممکنست این خواب در عالم واقعیت تعبیری نداشته باشد.
نکته نگران کننده آنست که با اتفاقاتی که در سالهای قبل با وضع تحریم های ظالمانه و هوشمندانه تر شدن آنها از یک سو و تکرار آنها در فاصله زمانی کوتاه تر از طرف دیگر رخ داده است، ایران باید مراقبت جدی از منابع ارزی خود داشته باشد؛ نه این که با یک لبخند از طرف برخی کشورها، چوب حراج بر آنها بزند و آنرا به تاراج ببرد.
روند کاهشی نرخ ارز تنها یک پرونده سیاسی برای نشان دادن دستاوردی بزرگ
حال خیلی از کارشناسان نسبت به آینده بازار ارز نگران هستند و براین باورند که کاهش نرخی که با سرعت زیاد ظرف هفته های گذشته در بازار ارز رخ داده است، ناشی از دستکاری تصنعی دولت در ارتباط با بازار ارز است که این خود نگرانی ها و دغدغه هایی را برای فعالان اقتصادی و کارشناسان دلسوز به وجود آورده است؛ به این معنا که سیر نزولی نرخ ارز یک اقدام سیاسی از طرف دولت برای نشان دادن دستاورد دولت در جریان مذاکرات وین در ایام پایانی دولت می باشد.
واقعیت آنست که هیچیک از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از کاهش نرخ ارز با یک روند منطقی و منطبق با شاخصهای اقتصادی نگران نمی شوند؛ اما آنچه که حالا آنها را دغدغه مند کرده، کاهش شدید نرخ ارز بدون توجه به عوامل بنیادین بازار است که در حقیقت، مسیر نامبارکی را به سمت فشرده شدن فنر ارز پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد.
نکته حائز اهمیت آنست که اینگونه برخورد با نرخ ارز در بازار و دستکاری آن از طرف بازارساز خود منجر به چالش های اساسی در ماه های آتی برای اقتصاد ایران و مردم خواهد شد که راهی جز تکرار تجربه شکست های گذشته ندارد.
اگر کاهش نرخ ارز سیاسی و ارزپاشی نیست، پس چرا دولت سال قبل که فضای انتخاباتی نبود نرخ را پایین نیاورده است؛ این یک سوال جدی است که از طرف منتقدان به فضای فعلی نرخ ارز عنوان می کنند و نیاز است که بانک مرکزی در ارتباط با آن پاسخ دهد.
قیمت ارز حول و حوش ۲۰ تا ۲۲ تومان بازی خواهد کرد
حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: باتوجه به وضعیت سیاسی که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، تصور فعالان اقتصادی ایران این است که در نهایت گشایش ارزی در اقتصاد ایران رخ می دهد و این تصور از شروع تغییر دولت در آمریکا و انتخاب بایدن وجود دارد و سبب شده تا تقریباً بیش از ۳۰ درصد، قیمت ارز را نسبت به دوران ترامپ کم کند.
وی اضافه کرد: تصور فعالان اقتصادی بر این است که نرخ ارز کاهشی خواهد بود؛ ضمن این که به موازات این انتظار، فشار افزایشی نرخ بصورت شدید هم تجربه نخواهد شد؛ اما این که در چه مقطعی در کوتاه مدت این مساله به نتیجه برسد، فکر می کنم عدم اطمینان جدی در مورد آن وجود دارد.
این اقتصاددان افزود: در ایام اخیر نیز خوش بینی نسبت به مذاکرات کم کم رنگ باخته و قیمت ارز نیز از کاهش جدی که دنبال می کرد عقب نشینی کرد؛ پس پیش بینی می شود که مجموعاً بازار ارز حول و حوش این قیمت های فعلی بازی کند تا زمانی که بازگشت برجام و گشایش های ارزی در واقعیت رخ دهد که آن زمان، یک پله دیگر قیمت تنزل خواهدنمود.
دولت با کاهش تصنعی نرخ ارز می خواهد کارنامه موفق به افکار عمومی بفروشد
درودیان اظهار داشت: بنا به دلیلهای درهم پیچیده ای که مردم ما سالهای سخت را سال هایی دیده اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاستگذار خارج شده و سالهای خوب اقتصادی را سال هایی دیده اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است؛ بدین سبب معیار ساده ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در نظر می گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این بعنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده است و به همین خاطر، همیشه دولت ها تمایل دارند که قیمت ارز حتی الامکان پایین باشد؛ چونکه افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می کند.
وی اضافه کرد: دولت ها در سالهای حکومت خود، بر روی موج کاهش نرخ ارز سوار می شوند و این کاهش حتی الامکان قیمت ارز آنرا بعنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می فروشند.
درودیان اظهار داشت: تصور نمی کنم که بانک مرکزی هم اکنون، ارز کافی و قابل توجهی برای دستکاری نرخ و ارزپاشی گسترده در بازار داشته باشد و مساله اصلی در مورد قیمت ارز، در وضعیت فعلی چشم انداز و افقی است که در مورد بازگشت برجام وجود دارد و بدین سبب اگر دولت هم بخواهد چنین کاری را در بازار با اتکای به منابع ارزی بانک مرکزی صورت دهد، چشم خودرا به مذاکرات جاری و فعلی دوخته است و این طور نیست که دلخوش به منابع فعلی و اندک بانک مرکزی باشد.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل در زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده ای از ذخایر ارز را از دست داده ایم و بدین سبب دولت حتی اگر این سیاست را هم به کار گرفته باشد که با منابع بانک مرکزی بازار را کنترل کند، حتما به شکست سنگین گرفتار خواهد شد.


منبع:

1400/02/25
20:27:29
5.0 / 5
371
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , برجام , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی