حمایت مالیاتی، بیمه ای و تسهیلاتی از كسب وكارها در سال ۱۴۰۰

حمایت مالیاتی، بیمه ای و تسهیلاتی از كسب وكارها در سال ۱۴۰۰

دولت با امهال بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم، اعطای تسهیلات کرونائی به کسب وکارها، تعویق بازپرداخت اقساط وام ها، برنامه حمایتی از کسب وکارهای لطمه دیده را در سال 1400 تصویب و ابلاغ نمود.به گزارش لوازم فلزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، دولت سال قبل حمایت های مستقیم چشم گیری از خانوارها و کسب وکارهای لطمه دیده از کرونا انجام داد که برمبنای آن ۸، ۹۰۰ میلیارد تومان (۶۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال محور و بنگاه محور به رسته های ۱۴ گانه و ۲، ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت های بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی) تسهیلات ارزانقیمت به کسب وکارهای لطمه دیده از کرونا و ۴۹، ۵۰۰ میلیارد تومان به خانوارها در قالب وام ودیعه مسکن و تسهیلات یک میلیونی مرحله اول و دوم و بسته های معیشتی و ماهانه و ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به شاغلان بیکار شده و ۱۷، ۰۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان پرداخت کرد.
جزئیات پرداخت این حمایت ۷۷ هزار میلیارد تومانی دولت از کسب و کارها و خانوارها پارسال را می توانید در این اینفوگرافیک ببینید.
امسال نیز بسته جامع دولت برای پشتیبانی از کسب و کارها در مقابل لطمه های اقتصادی کرونا بعد از بررسی و تدوین از طرف کارگروه مقابله با نتایج ناشی از انتشار کرونا در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید و از امروز لازم الاجراست.
حمایت از کسب وکارها
فهرست مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا که مخاطب اصلی برنامه های حمایتی دولت هستند، قبل از این در قالب رسته های ۱۴ گانه از طرف کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا در سال ۹۹ تدوین و اعلام شده بود. امسال نیز این لیست از طرف کارگروه یاد شده اعلام خواهد شد.
در ادامه سیاست های حمایتی دولت از کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا در برنامه جامع ۱۴۰۰، حمایت های مالیاتی، بیمه ای و تسهیلاتی بانکی و غیربانکی با هدف کاهش هزینه های کسب وکارهای لطمه دیده و به تعویق انداختن تعهدات مالی آنها به دولت تصویب و ابلاغ گردیده است.
حمایت های مالیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا در امتداد برنامه حمایتی جامع دولت از کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا، با اهمیت ترین حمایت های مالیاتی دولت از کسب و کارها بدین شرح مصوب و ابلاغ کرد:
موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین فرصت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می شود.
حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می یابد.
برای مشاغل و کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا آخر سال ۱۳۹۹ بوده است، تا اختتام شهریورماه ۱۴۰۰ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می شود. در حقیقت زمان پرداخت بدهی مالیاتی سال ۹۹ برای کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا تا اختتام شهریور سال ۱۴۰۰ امهال می شود.
برای مشاغل و کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا، تمام عملیات اجرائی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا اختتام شهریورماه ۱۴۰۰ موقوف الاجرا می شود.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا برای دوره چهارم سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ تمدید می شود.
سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد
تمامی جریمه های مالیاتی مربوط به سال ۹۹ کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا –در صورت پرداخت اصل مالیات تا اختتام شهریور ۱۴۰۰- بخشوده می شود.
حمایت های بانکی
ستاد ملی مقابله با کرونا در امتداد حمایت های بانکی از کسب و کارهای لطمه دیده حمایت های تسهیلاتی مهم ذیل را تصویب و ابلاغ نمود و بانک مرکزی را موظف کرد تا ظرف ۴۸ ساعت این مصوبات بانکی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند:
برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت لطمه دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهارماهه اول ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۰۱/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط بعد از آخرین قسط وصول شود. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت لطمه دیده پرداخت شده است، نیز مشمول امهال این بند می شود.
همچنین برمبنای این بند، موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت بصورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به انتها تیرماه سال جاری منتقل می شود. استمهال موارد این بند از احتساب و ستاندن وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستنثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهارماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شوند.
ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای ستاندن تسهیلات) برای چک های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا اختتام تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از طرف صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال مقابل، طی یک ماه بعد از تاریخ برگشت، اعمال نخواهد شد.
مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مقابله با کرونا بدین صورت اصلاح گردید که «در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بانک ها و مؤسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک در صورتیکه حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضائی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور اجتناب کنند. همین طور چک هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به علت عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده اند، نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در قانون چک نخواهند شد.»
مهلت ثبت نام و اعطای تسهیلات کرونائی به کسب و کارهای به شدت لطمه دیده تا شهریور سال ۱۴۰۰ تمدید می شود و بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونائی شامل تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا اختتام آبان ماه ۱۴۰۰ هستند.
مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت لطمه دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا اختتام شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود و بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونائی شامل تسهیلات جدید با تسهیلات مراحل قبلی تا اختتام آبان ماه ۱۴۰۰ هستند.
بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونائی ۴ گروه لطمه دیده ویژه، شامل گردشگری، حمل و نقل ریلی و هوایی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان شامل تسهیلات کرونائی قبلی و یا تسهیلات کرونائی جدید تا اختتام شهریورماه سال ۱۴۰۰ امهال می شود.
امسال تعدادی از کسب و کارها نظیر مهدکودک ها، تالارها، پارک های آبی و شهربازی ها که قبل از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونائی نبوده اند، مطابق دستورالعملی که از طرف کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات می شوند.
تمامی تسهیلات ۵۰۰۰ میلیاردتومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب وکار به شدت لطمه دیده از کرونا، مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸-۹۹/ مورخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می یابد، تا علاوه بر ۳، ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل ۱، ۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا (در تاریخ ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ برای پرداخت به شرکت های بهره بردار متروی کلانشهرها اختصاص پیدا کند.
حمایت های بیمه ای
مهمترین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد حمایت های بیمه ای از کسب و کارها در سال ۱۴۰۰ چنین است:
برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال می شود.
برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود. این بدان معنا است که بدهی های معوق تامین اجتماعی و جرایم مربوط به آن برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا که باید مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ استمهال بشود، مشمول حفظ یا افزایش نیروی شاغل بیمه پرداز این بنگاه ها و کسب و کارها نمی گردد.
سایر حمایت ها از کسب و کارها
ستاد ملی مقابله با کرونا علاوه بر حمایت های بانکی، حمایت های دیگری نیز از کسب و کارها مصوب کرد:
شرکت های در رابطه با خدمات عمومی (برق و گاز) تا اختتام شهریورماه مجاز به قطع خدمات ارائه شده (به علت وجود بدهی) به مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده نیستند.
مبلغ اجاره اماکن استیجاری دولتی که در اختیار بخش خصوصی لطمه دیده از کرونا است، در سال ۱۴۰۰ افزایش نمی یابد و پرداخت اجاره بها تا اختتام شهریور ماه سال ۱۴۰۰ امهال می شود.
تمام مجوزهای صادره توسط دستگاهها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور برای تمام فعالیت ها و کسب و کارها و مشاغل تا تاریخ ۳۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ تمدید می شود. تمامی مراجع صدور مجوز در کشور مکلفند اقدامات و اطلاع رسانی لازم به ذینفعان را به عمل آورند.
موجران اماکن موقوفه، مذهبی، آستان های متبرکه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند حق الاجاره خود برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰ معادل اجاره سال ۱۳۹۹ تعیین کنند.
اعتبار احکام هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق های اصناف در سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به سبب قانون نظام صنفی خاتمه یافته و یا خاتمه می یابد، تا اختتام شهریور ۱۴۰۰ تمدید می شود و برگزاری انتخابات اتحادیه ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.

1400/03/18
14:10:49
5.0 / 5
614
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی