پیمان پاك اعلام كرد

قیمت کنجاله سویا به زودی کاهش می یابد

قیمت کنجاله سویا به زودی کاهش می یابد

به گزارش لوازم فلزی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: به زودی با برنامه هایی که در دستور کار داریم شاهد کاهش قیمت کنجاله سویا خواهیم بود و مقرر است اقداماتی از قبیل عرضه مدت دار نهاده ها، تنوع و رقابت در عرصه کنجاله سویا صورت گیرد.به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، علیرضا پیمان پاک با اعلان اینکه یکی از مسائل مهم در تنظیم بازار تعادل در بازار، تقویت و رونق تولید است، اظهار داشت: وقتی تولید رونق داشته باشد. عرضه از تقاضا فزونی بگیرد و اختلاف داشته باشد، طبیعتاً تنظیم بازار اتفاق می افتد. اما وقتی شما نتوانید تولید را تثبیت کنید، ثبات داشته باشید، استمرار تولید داشته باشید، منافع تولیدکننده تامین شود، طبیعتاً با هر گونه قیمت گذاری دستوری، نظارت و فشار بر بازار نمی توانیم به آن ثبات، تعادل و تنظیم بازار دست پیدا یابیم.

افزایش تولید تخم مرغ در سه سال گذشته

وی اضافه کرد: در عرصه تخم مرغ طی سه سال قبل رونق تولید و رشد قابل توجهی در عرصه تولید داشتیم. در کنار این افزایش تولید باید بتوانیم علاوه بر کاهش هزینه های تولید همچون نهاده ها، افزایش عرضه با اطمینان خاطر به تولیدکننده ها بدهیم.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی اشاره کرد: در شش ماه اول سال به سبب افزایش دما و گرما کاهش مصرف داریم و در شش ماه دوم نیز تقاضا بیشتر می شود. یکی از راه های تنظیم بازار این بود که بصورت سنتی همانطور که در سالهای قبل اعلام می شد وزارت جهاد، پشتیبانی امور دام و مجموعه های مختلف خرید تضمینی کنند. این خرید تضمینی یعنی تخم مرغی را خرید می کنید حدود دو ماه دیگر این تخم مرغ صنعتی می شود و کاهش قیمت پیدا می کند. اما این اقدام یک هزینه تنظیم بازاری روی دست دولت می گذارد.

برنامه داریم در بازارهای اتحادیه اوراسیا ورود کنیم

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، عنوان کرد: شیوه دیگر این است که دولت با حمایت و همراهی بخش خصوصی برنامه ریزی برای صادرات مازاد عرضه به کشورهای اطراف مانند حوزه عراق و افغانستان و حاشیه خلیج فارس داشته باشد. برنامه داریم که با همراهی تشکل ها در بازار اتحادیه اوراسیا نیز حضور پیدا نماییم.

پیمان پاک با اعلان اینکه تولیدکننده می تواند در ازای صادرات درآمد ارزی بدست آورد، اظهار داشت: با همراهی و برنامه ریزی با بانک مرکزی می خواهیم اقداماتی جهت تسهیل بازگشت ارز انجام دهیم تا آنها بتوانند با نرخ های رقابتی ارز خودرا عرضه کنند و زیان یا درآمد کمتری که از فروش در بازارهای داخلی به دست می آورند را از مسیر صادرات جبران کنند و تولید استمرار یابد.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی افزود: با فعالیت گسترده ای که وزارت صمت، سفارتخانه ما در روسیه، رایزن تجاری ما و وزارت جهاد و تشکل مربوطه، سه ماه مستمر انجام شد توانستیم مجوزها را در روسیه به دست آورده و یک بازار بسیار بزرگ بکر مستمر مطمئنی را که نیاز به محصول ما دارد از آن خود کرده و در آن نفوذ نماییم. این یک همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی بود که اثر آن در سفره مردم است و استمرار تولید، تنظیم و تعادل بازار را دارد.

وی درباب این که نهاده های دامی ارز ترجیحی می گیرند و با صادرات به صورتی این یارانه به کشورهای دیگر می رود، اظهار داشت: فروش، ارزی است و اگر کشور امارات، قطر، عمان، عراق و روسیه خرید می کنند، به ازای نرخ، ارز پرداخت می کنند و منافع ارز برگشته به عبارتی متوجه تولیدکننده می شود. اگر در فصل گرم صادرات انجام ندهید، کاهش درآمد تولید باشد، زیان به تولیدکننده منعکس شود، این موجب حذف مرغ های مولد می شود و در شش ماه دوم سال بحران تخم مرغ خواهیم داشت.

پیمان پاک عنوان کرد: منافع صادرات به شبکه تولید می رود و رونق تولید را در پی دارد از طرفی ارز هم به کشور برمی گردد.

پیمان پاک اظهار داشت: طی یک سال قبل استراتژی وزارت جهاد این بود که هزینه تمام شده تولید را کم کند. هزینه تمام شده تولید همچون یکی از با اهمیت ترین حوزه ها در عرصه طیور؛ بحث نهاده است. اینکه ما نهاده ها را به سرعت و سهولت با قیمت مناسب و بصورت رقابتی در اختیار مرغدار و دامدار قرار دهیم، فعالیتی بود که برنامه ریزی و امروز محقق شد. امروز نهاده ها شامل ذرت، کنجاله و جو، ذرت بصورت مدت دار، بعضاً سه ماهه، چهار ماهه و ۶ ماهه در اختیار مرغدار قرار می گیرد با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر نرخ مصوب. همین موجب رونق تولید و اطمینان خاطر می شود.

بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ نهاده است

وی در ادامه اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در عرصه طیور، نهاده ها بوده که دراین بخش سه اتفاق افتاده است. یکی انحصار زدایی و افزایش تعداد بازیگران و ایجاد رقابت که خودش را نشان میدهد که این انحصازدایی هم در عرصه خرید اعتباری، هم در عرصه کاهش قیمت وتنوع مبادی مشخص است. سالهای سال از یک حوزه جغرافیایی مثل آمریکای لاتین تامین نهاده می کردیم اما هم اکنون از ۵ تا ۶ نقطه این تامین صورت می گیرد.

پیمان پاک همین طور به قیمت نهاده ها نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در عرصه نهاده ها نرخها مناسب و قابل کاهش است که این مساله به کاهش قیمت تولید نیز کمک می نماید. با کمک و هماهنگی که با اتحادیه ها داریم در تلاش هستیم نرخها به قیمت مصوب نزدیک شود.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی اشاره کرد: قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ همان ۵۷ هزار تومان است. برای تولیدکننده نیز قسمتی از محل صادرات و سودی که از محل صادرات حاصل می شود جبران خواهد شد و بخش دیگر نیز باید با همان خرید تضمینی و همراهی با مجموعه تشکل ها این اتفاق بیفتد.

کاهش قیمت کنجاله سویا به زودی

وی در پاسخ به این که آیا کاهش قیمت نهاده اتفاق می افتد یا خیر؟ اظهار داشت: در حوزه کنجاله سویا به زودی با همان برنامه هایی که در دستور کار داریم شاهد کاهش قیمت کنجاله خواهیم بود که این مهم بوسیله عرضه مدت دار نهاده، تنوع و رقابت در عرصه کنجاله سویا رقم خواهد خورد.

پیمان پاک در ادامه همین طور به تولید مرغ نیز اشاره نمود و اظهار داشت: درباب مرغ هم همین است. وقتی نهاده در اختیار مرغدار قرار دهیم خیال مرغدار راحت می شود که تا شش ماه آتی نهاده داریم و مشکلی دراین زمینه نیست و تولید بیشتر می شود.

به گفته وی در عرصه تخم مرغ حدودا زنجیره های بالغی داریم که با کمک آنها مدیریت می نماییم اما در حوزه مرغ سهم زنجیره ها پایین است و در تلاش هستیم سهم زنجیره ها را افزایش دهیم.

ذخایر راهبردی را از محل تولید داخل تامین می کنیم

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با اعلان اینکه در عرصه مرغ دو اقدام انجام داده ایم، اظهار داشت: یکی از اقدامات این است که بخش عمده ای از ذخایرمان را از محل تولید داخل تامین می نماییم. این یعنی دیگر واردات نداریم. اقدامی که در دولت انجام شد این بود که ارز مرغ به تالار دوم رفت و امسال به واردات مرغ منجمد ارز ترجیحی نمی دهیم و ذخایر استراتژیکمان از مرغ داخلی تامین خواهد شد. تا کنون ۶۰ هزار تن ذخیره سازی شده است که آنرا به ۸۰ هزار تن خواهیم رساند.

وی اضافه کرد: اگر مازاد داشته باشیم برنامه صادرات را به موازات خرید داخل تغییر می دهیم. هم اکنون حدودا حدود دو تا ۳۰۰۰ تن برنامه ریزی کرده ایم. روز گذشته آقای وزیر مجوز ۱۷ هزار تن اضافه صادرات را با کمک تشکل ها داده اند.

استمرار ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی

پیمان پاک در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: برنامه داریم تولید مرغ را افزایش دهیم و ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی را بطور مستمر ادامه دهیم و در این ۸ ماه تعادل و تنظیم بازاری را که شاهد بودیم دنبال نماییم.

عرضه بیش از ۳میلیون تن جو در سالجاری

وی در ادامه اظهار داشت: سال قبل در عرصه گوشت قرمز مقداری گرفتار مشکل بودیم اما کوشیدیم نهاده به اندازه مفید تامین گردد و در این جهت جو با حجم سنگینی ارائه شد. امسال برنامه داریم بیش از ۳ میلیون تن جو در کنار جو داخلی وارد و عرضه نماییم.

منبع:

1403/02/18
08:58:01
5.0 / 5
179
تگهای خبر: بازار , تولید , خرید , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی