بانك مركزی ابلاغ كرد؛

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردكنندگان

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردكنندگان

لوازم فلزی: بانك مركزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردكنندگان را ابلاغ نمود.


به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بانك مركزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردكنندگان را ابلاغ نمود. در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد كنندگان كه توسط بانك مركزی انتشار یافته، آمده است: با توجه به اهمیت صیانت از منابع ارزی كشور و در اجرای بند یك مصوبه یك هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تاكید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تكمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی به شرح ذیل ابلاغ می شود: ماده ۱) تعاریفعبارت های مورد استفاده در این دستور العمل در معانی مشروح ذیل به كار می روند: بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بانك عامل: كلیه بانكهای عامل و موسسات اعتباریمقررات ارزی: مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نامه های عمومی ارزی صادره توسط بانك مركزیسامانه رفع تعهدات ارزی: سامانه ای كه تحت عنوان "سامانه رفع تعهد ارزی" در پرتال ارزی بانك مركزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا و خدمات، ایجاد گردیده است. وارد كننده: متقاضی ورود كالا یا خدمات به كشور كه نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیة تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است. تعهدات: تعهدات ارزی وارد كننده به واردات كالا و خدماتتعهدات ارزی ایفا نشده: تعهدات ارزی كه طی مهلت های مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی صادره، ایفا نشده باشند. كمیته: كمیته موارد خاص تعهدات ارزی كه وفق بند ۷ از مصوبه یاد شده شورای محترم پول و اعتبار متشكل از نمایندگان بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرك ج. ا. ا)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و یكی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی (حسب مورد) با ریاست بانك مركزی تشكیل خواهد شد. خدمات بانكی: منظور از خدمات بانكی در این دستورالعمل خدمات به شرح ذیل است: ۱. گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی۲. ثبت برات اسنادی۳. انجام حواله ارزی۴. صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی۵. اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مادهماده ۲) دسترسی بانك عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردكنندگان در كلیه بانكهای عامل برمبنای شماره كارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها بوسیله سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می گردد. ماده ۳) بانك عامل مكلف است پیش از ارائه خدمات بانكی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد كننده را بعنوان یكی از فاكتورهای اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن ستاندن گزارش سامانه، در كنار سایر فاكتورهای مرتبط، در اعتبارسنجی وارد كننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردكننده نگهداری كند. ماده ۴) بانك عامل مكلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردكننده (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) از ۳۰ درصد، از ارائه خدمات بانكی اجتناب نماید. بدیهی است در صورت پیگیری سوژه توسط واردكننده و ایفاء تعهدات ارزی و كاهش آن به كمتر از حدنصاب مذكور، ارائه خدمات بانكی با رعایت مقررات مربوطه امكان پذیر بوده و در این موارد لازم است نسخه ای از گزارش سامانه، حاكی از كاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به كمتر از حدنصاب مذكور، در سوابق نگهداری شود. بانك مركزی از تایید گواهی های ثبت آماری وارد كننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب یاد شده خودداری می نماید. تبصره: بانك عامل مكلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردكنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامه های عمومی مربوطه برای كلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام نماید و پس ایفای كامل تعهدات وارد كننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت در رابطه با حدنصاب مزبور صرفاً بابت ارائه خدمات بانكی جدید است. ماده ۵) تعهدات ارزی ایفاء نشده بانك عامل بعنوان یكی از فاكتورهای ارزیابی عملكرد بانك مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانك، اقدامات لازم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد: ۱. تذكر كتبی به بانك عامل.۲. در صورتیكه بعد از گذشت دو ماه از تاریخ تذكر كتبی، بانك عامل نسبت به كاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام ننماید، بانك مركزی از تائید گواهی های ثبت آماری بانك عامل بابت حواله های اداری اجتناب می نماید.۳. در صورتیكه بانك عامل بعد از گذشت چهار ماه از تاریخ تذكر كتبی نسبت به كاهش تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، بانك مركزی از تائید كلیه گواهی های ثبت آماری بانك عامل بابت سایر روش های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد نمود.۴. در صورتیكه بانك عامل بعد از گذشت شش ماه از تاریخ تذكر كتبی نسبت به كاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیات انتظامی بانك ها گزارش می گردد. ماده ۶) چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد كننده (تولید كننده، مجریان پروژه ها، طرح های عمرانی و …) قصور و كوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانك عامل مجاز خواهد بود بعد از تائید و تصویب سوژه در هیأت مدیره خود نسبت به انعكاس سوژه به بانك مركزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در كمیته اقدام نماید. تصمیمات كمیته لازم الاجرا است.


منبع:

1398/04/15
18:59:54
5.0 / 5
4608
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی