قائم مقام وزیر صنعت اعلام كرد

مدیریت واردات، سیاست كلی سال۹۹

مدیریت واردات، سیاست كلی سال۹۹

به گزارش لوازم فلزی قائم مقام وزیر صمت با اعلان اینكه در سال 99 هیچ كالایی كه دارای مشابه تولید داخلی است، اجازه واردات نخواهد یافت، اظهار داشت: نقش آفرینی قدرتمند شبكه های خرده فروشی، تاب آوری بازار را افزایش داد.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، حسین مدرس خیابانی در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۹ با اعلان اینكه تنظیم بازار كاركرد نسبتاً قابل قبولی را طی یك سال قبل از خود بجای گذاشته و با وجود همه محدودیت ها و مضیقه بودجه ها، توانسته وضعیت بازار را به خوبی مدیریت نماید ضمن اینكه شبكه هایی از جنس بازارهای موجود، خرده فروشی ها، شبكه های صنفی و سنتی، همه دست به دست هم داده اند تا بتوانند مدلهای مختلف شبكه توزیع را در كنار هم قرار داده و بازار را تنظیم نمایند.
تاب آوری بازار در مقابل پدیده نوظهور كرونا
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در كنار شبكه های خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای نیز توانستند در مقاطع مختلف و خصوصاً پدیده های نوظهوری همچون كرونا نقش آفرینی مناسبی داشته باشند و در یك كلام، تمام مدلهای مشاركت كننده در تنظیم بازار بعنوان حلقه های تكمیل كننده یكدیگر توانستند مقاومت و تاب آوری در مقابل فشار مضاعف تقاضا را رقم بزنند.
وی اشاره كرد: در كنار همكاری تمام بخش ها، باید برگزاری بسیار منظم جلسات ستاد تنظیم بازار را یكی از عوامل موفقیت دانست ضمن اینكه كاركرد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار نیز به خوبی در این بحران نشان داده شد چونكه جلسات به صورت هفتگی و منظم برگزار شده و مباحث تامین، توزیع و نظارت بر بازار هر هفته با مشاركت تمامی دستگاه های ذیربط، روی میز قرار گرفته و بررسی گردید.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد: موفقیت در تنظیم بازار نشان داد كه تمامی دستگاه های اجرایی اراده لازم برای كنترل بازار را در سال ۹۸ و روزهای ابتدایی سال جاری داشته اند و با این عزم می توان سال ۹۹ را هم به خوبی پشت سر گذاشت اما باید باور داشته باشیم كه این بحران را نیز می توان حل كرد و در این میان عزم، اراده و خودباوری ستاد تنظیم بازار در توانایی كنترل قیمت ها و موجودی بازار بسیار حائز اهمیت محسوب می شود.
مدرس خیابانی معتقد می باشد كه هیچ بن بستی پیش روی اقتصاد ایران قرار ندارد و در بدترین شرایط نیز راهكارها و مسیری انتخاب شده كه كشور را از سلامت و بحران نجات داده است ضمن اینكه باید به این نكته باور داشت كه از دل تهدید و بحران، فرصت های جدیدی پیش روی كشور قرار می گیرد.
بازوی توانمند فروش های اینترنتی در كنار سیاست های تنظیم بازار
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در كنار مجموعه سیاست هایی كه برای تامین و توزیع در بازار تدوین شده، راه اندازی فروش های اینترنتی و مجازی نیز توانست علاوه بر اینكه سیاست های ستاد ملی مقابله با كرونا را عملیاتی كرده و مردم را به ماندن در خانه تشویق كند، كمك كرد تا مردم به راحتی بتوانند مایحتاج خودرا تامین كرده و از این بحران عبور كنند.
وی افزود: در این راه، ستاد تنظیم بازار نیز باید وضعیت تولید، توزیع و بازار را با مجموعه شاخص ها و فرآیندها پیش بینی پذیر نماید. این در شرایطی است كه با تدوین سیاست های در رابطه با فروش های مجازی، قرار بر این است كه فروش های اینترنتی تا اختتام فروردین ماه تداوم یابد.
مدرس خیابانی، همكاری دستگاه های مختلف همچون وزارت جهاد كشاورزی را با ستاد تنظیم بازار دارای یك نگاه ملی دانست و اظهار داشت: ظرف ماه های گذشته وزارت جهاد كشاورزی كمتر نگاه صنفی و بخشی را مطرح كرده و از آن انتظار می رود برآوردهای تولید را در سال پیش رو در اختیار این ستاد قرار دهد تا اتفاقات ناگوار در حوزه قیمت و واردات كالاها تكرار نشود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر اینكه قیمت غذا در دنیا گران شده است، اظهار داشت: با وجود آنكه قیمت نفت كاهش یافته و مشكلات بازار ركودی و نزول بورس های دنیا رقم خورده است، اما قیمت موادغذایی در سراسر جهان گران شده و خیلی از كشورها صادرات موادغذایی را ممنوع كرده اند.
تكیه تنظیم بازار بر حداكثر استفاده از توان داخلی
وی بیان كرد: حال كه خیلی از كشورهای دنیا صادرات موادغذایی را ممنوع كرده اند، بنظر می رسد تامین موادغذایی از خارج كشور خیلی مشكل باشد بدین سبب باید تمام تمركز خودرا بر افزایش تولید داخلی قرار داد كه به همین دلیل شورای اقتصاد و دولت قیمت خرید تضمینی را مورد تجدیدنظر قرار داد و كشاورزان را تشویق كرد تا افزایش تولید گندم داشته باشند؛ امیدواریم امسال بتوانیم از واردات گندم بی نیاز شویم.
مدرس خیابانی اظهار داشت: امروز مباحث ستاد تنظیم بازار از جنس صرفاً اقتصادی نیست بلكه امروز امنیت ملی كشور در گروی امنیت غذایی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: كشورهای دنیا بسته های حمایتی با پول های پرقدرت را به اقتصادشان تزریق كرده اند چونكه معتقدند شعار «كنترل و كاهش تورم» برای انسان های زنده است و اگر افراد زنده نباشند، تورم و رشد اقتصادی مطرح نیست بدین سبب دستگاه های جهانی همزمان تلاش دارند تا بتوانند با تزریق پول های پرقدرت، كشور خودرا از بحران كرونا به سرعت عبور دهند.
همكاری بی نظیر بانك مركزی و دادستانی با ستاد تنظیم بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره كرد: تنظیم بازار با همكاری و هماهنگی همه دستگاه ها پیش رفته و بدون همكاری ملی بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی كل كشور، وزارت جهاد كشاورزی، تعزیرات حكومتی، وزارتخانه های راه، بهداشت و گمرك قادر به حركت جدی در راه تنظیم بازار نخواهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دو دستگاه مباشر یعنی شركت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، نقش بی بدیلی را در تنظیم بازار سال ۹۸ بازی كردند و اگر این دو نبودند و ذخایر را بموقع دنبال نمی كردند، بطور قطع با كسری مواجه بودیم.
به گفته مدرس خیابانی، در عین حال بدون كمك سازمان حمایت و بازرسان اصناف كه كار بی نظیر و شایان توجهی را در كنترل بازار انجام دادند، بطور قطع نمی توانستیم از بحران ها عبور نماییم، ضمن اینكه نقش آفرینی اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و بخش های خصوصی را نیز نمی توان نادیده انگاشت.
وی اظهار داشت: تمام بحران ها و شوك های بازار را به كمك بخش خصوصی سپری كردیم و اگر اتاق اصناف كنار ستاد تنظیم بازار نباشد، دولت حاضر به اجرای دقیق برنامه های خود در حوزه بازار نخواهد بود بدین سبب همه باید دست به دست هم داده و با پدیده كرونا مقابله نماییم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، همكاری سازمان میادین میوه و تره بار را با تنظیم بازار شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: تابحال بار ۶۰ درصد از بازار میوه و تره بار به دوش سازمان میوه و تره بار بوده و این سازمان نقش محوری و مهمی را ایفا كرده بدین سبب تلاش نماییم تا این بازوی قدرتمند به كمك سایر شبكه های توزیع در كشور بیاید.
هیچ كالای خارجی دارای توان داخل اجازه واردات نمی یابد
وی با اعلان اینكه سیاست های تنظیم بازار سال ۹۹ به زودی از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد گردید، اشاره كرد: تمام تاكید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر كنترل واردات بوده به نحوی كه اصل بر ممنوعیت واردات است؛ مگر آنكه جایی از تولید داخل قادر به تامین كالاهای مورد نیاز كشور نباشد بدین سبب هیچ كالای خارجی كه توان تولید داخل دارد، اجازه واردات نخواهد یافت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: الان واردات بر روی مواد اولیه، كالاهای اساسی و قطعات و تجهیزاتی متمركز شده كه مشابه تولید داخل ندارند.
وی اظهار داشت: تجارت خارجی كشور به ۸۵ میلیارد دلار رسیده كه از این رقم ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات است اما باز هم باید كوشش كرد كه مدیریت واردات به خوبی انجام شده و سیاست های كنترلی واردات بطور قطع ادامه یابد.
مدرس خیابانی بیان كرد: درخواست ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی، همكاری همه جانبه در این راستا است.


منبع:

1399/01/12
21:09:04
5.0 / 5
3224
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی