ابلاغ اجرای ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی و پایش آن

10 فرمان رستم منتشر گردید

10 فرمان رستم منتشر گردید

لوازم فلزی: رستم قاسمی در امتداد اجرای فرامین و برنامه های رییس جمهور در زمینه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه های اعلامی در دولت سیزدهم 10 اقدام راهبردی این وزارتخانه را در گام نخست برای اجرا و اقدام عاجل ابلاغ نمود.به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، رستم قاسمی بمنظور اجرای برنامه های رئیس دولت سیزدهم در زمینه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه ها، جزییات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا به معاونان خود در زمینه های مختلف ابلاغ نمود.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم بمنظور اجرای دقیق، سازماندهی شده و قابل پایش ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه فرمان داد روش اجرای برنامه های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی و یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.

همچنین گزارش عملکرد اقدامات ابلاغ گردیده بصورت هفتگی گزارش شود. لازم است کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی اجرائی داخلی در سازمان ها و شرکت های تابعه با مسئولیت بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و همه ظرفیت های ممکن برای اثربخشی حداکثری اقدامات به کار گرفته شود.

جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی

اقدام نخست- بانک زمین تسهیلگری معماری و شهرسازی: متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن می باشد که این مهم را در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید به انجام برساند. بخشی ازاقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمینهای دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا اختتام ۱۴۰۰ است.

اقدام دوم- نهضت ملی مسکن: متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهرهای جدید به اینکار اقدام می کند. قسمتی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت بندی چگونگی اجرای طرح های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرائی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک ها جهت گرفتن تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن می باشد.

همچنین، تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا اختتام ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط وادهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارجوب طرح های جامع، مکانیابی شهرها و شهرک ها و تامین اراضی پشتیبان سکونت در قالب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، گرفتن مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر گرفتن مصوبات مرتبط از شورای عالی معماری و شهرسازی، شروع مقدمات اجرائی پروسه ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تامین مسکن محرومان، تسریح در پروسه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، امکان سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها برای استفاده بهینه در امتداد تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازبینی در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.

اقدام سوم- بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی : در این بخش متولی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع بوده و اقدامات موردنیاز این بخش نیز شامل شروع استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرآیندهای مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.

اقدام چهارم- نهضت جامع حمل و نقل : در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرائی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین المللی و هاب های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه های کشور، و تکمیل پروژه های نیمه تمام راه روستایی است.

اقدام پنجم - اقتصادمسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی: در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بعنوان مهم ترین ابزار سیاستگذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه های خالی و گرانقیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت گرفتن مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، و تدوین طرح های هدایت اعتباری و مالیاتی در زمینه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانه های جامعآماری در زمینه مسکن و حمل و نقل است.

تدوین راهکارهای جذب سرمایه گذار مردمی در طرح های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح های آزادراه هاو طرح های ریلی و دعوت از سرمایه گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه های تابعه برای تامین مالی طرح های اولویت دار حمل و نقل بوسیله صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در زمینه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این مساله است.

اقدام ششم- تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل ونقل: متولی این بخش معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه های پیشران در زمینه حمل و نقل با تاکید بر پروژه های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه یابی سریع است.

اقدام هفتم- بازآفرینی نظام های سرمایه های انسانی : متولی این بخش نیز معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی نظام شایسته گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.

اقدام هشتم- بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی : متولی این بخش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی است که در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع این مهم را به انجام می رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازبینی در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه سازی، شفاف سازی، چابک سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه های غیرضرور است.

اقدام نهم- راه اندازی حلقه های اندیشه ورز با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع: این معاونت در همکاری با مرکز پژوهش های راه، مسکن و ساختمان این کار را به انجام می رساند. در این بخش برنامه ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم فکری و ایده پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی در زمینه های مربوط با وزارتخانه و مدیران ستادی در سطح ملی و استانی و کمک به پیاده سازی پژوهش های دانش پایه و تجریبات روز دنیا در طرح ها و برنامه های وزارتخانه است.

اقدام دهم- ارتقای راندمان کلیه واحدها با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع: اقدام موردانتظار این بخش نیز شامل پروژه بهبود فاکتورهای عملیاتی کلیه بخش های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص ها در زمینه راه و مسکن می باشد.

منبع:

1400/06/10
23:59:00
5.0 / 5
177
تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی